Naslovna Kako PM čestice utiču na plodnost?

Kako opasne PM čestice utiču na plodnost?

Članak poslednji put ažuriran 17. april 2024. 17:58

Poslednjih godina smo se toliko edukovali o zagađenju vazduha i o činiocima koji doprinose istom.

Najčešće se kao zagađivači pominju veoma toksične PM čestice!

Sigurno jedna od najvažnijih stvari koja sve zabrinjava jeste uticaj PM čestica (najpre PM 2.5 i PM 10) na plodnost, tj. neplodnost (sterilitet)!

Kako pm cestice uticu na plodnos
Izvor: Unsplash.com
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

U čemu je glavni problem sa PM česticama?

Jednostavno rečeno, u zavisnosti od toga koliko su sitne, izazivaju određene probleme.

Šta to znači?

Pa PM 10 čestice će, na primer, zbog svoje veličine dospeti kroz gornje disajne organe do pluća i alveola u plućima. Tako će stvoriti predispoziciju za bronhitise, astmu i hronične bolesti pluća.

Dok će PM 2.5 čestice, na primer dospeti dalje u ljudski organizam, jer su sitnije. To znači da će se vrlo verovatno naći u krvi i time dospeti kroz krvotok u bubrege, srce, mozak, reproduktivne organe i svuda po našem telu.

Isto će se desiti i sa najsitnije detektovanim česticama, PM 1 česticama.

Šta kažu studije o svim ovim česticama – koliko je opasno?

PM čestice su u suštini čestice prašine, čađi, pepela i drugih sitnih jedinjenja koja se široko prostiru kroz vazduh i trenutno ih ima na uglavnom svim mestima na Zemlji.

Naravno, ove čestice su mogle biti dobijene prirodnim putem iz procesa u prirodi, ali najveći broj ovih najštetnijih je dobijen čovekovim delovanjem.

Da sada ne bismo zalazili dublje u osnovne karakteristike o PM česticama, o njima se možete obavestiti u našem tekstu PM čestice od A do Š!

Sve studije o PM česticama ukazuju da su one veoma opasne i štetne po zdravlje ljudi!

Posebno su zabrinjavajuće kada se radi o česticama otrovnih jedinjenja (poput žive, molibdena, selena, arsena, hroma, mangana, talijuma, vanadijuma, nikla, olova, kadmijuma i dr.), a onda udisanjem budu unesena u organizam i počinju da se talože u našim organima…

Osim onih uopštenih studija o tome koliko su štetne i kako zapravo utiču na naš organizam,
postoje i specijalizovane studije koje se bave proučavanjem toga kako PM čestice utiču konkretno na plodnost.

I mnoge su upravo potvrdile uticaj na sterilitet, plodnost, probleme sa reproduktivnim organima i probleme sa zdravljem kod novorođenčadi konstantno izloženoj PM česticama.

Uticaj PM čestica na plodnost kod muškaraca

Iako se najčešće govori o uticaju PM čestica kod žena, važno je naglasiti da ove štetne čestice utiču podjednako loše i na zdravlje muškaraca.

Naime, kako su sposobne da dospeju krvotokom i do najdaljih organa u našem organizmu, mogu se pronaći i u reproduktivnim organima gde utiču na plodnost.

Centar za ekologiju i energiju Bosne i Hercegovine objašnjava da se, ukoliko su muškarci kontinuirano izloženi PM 2.5 i PM 10 česticama, one mogu pronaći i u njihovim testisima.

Takođe, taloženje štetnih jedinjenja koje ove čestice čine, pre svega bakra, može uticati na rad endokrinog sistema u čovekom organizmu i time dovesti do smanjene pokretljivosti spermatozoida, ali i manje količine sperme, što su dva parametra koja su najznačajnija kod oplodnje.

Pri proučavanju uticaja PM čestica na plodnost mužjaka miševa, naučnici sa Univerziteta u Merilendu u SAD-u, ustanovili su da je kontinuirano izlaganje miševa PM 2.5 i PM 10 česticama dovelo do upale određenih delova mozga, tj. da je došlo do toga da ćelije hipotalamusa proizvode više IKK2 proteina zapaljenja.

Ovo je dovodilo do toga da mužjaci miševi imaju manji broj spermatozoida, a dovodilo je i do drugih zapaljenskih procesa, problema sa srcem, pritiskom itd, piše Blic.

Važna je i studija koja se ticala proveravanja uticaja PM čestica i zagađenja na DNK muške sperme.

Rađena na miševima mužjacima, ova studija je utvrdila da je došlo do promene u kanalima testisa u kojima se proizvodi sperma posle izlaganja miševa PM česticama.

Istaknuto je da nije došlo do promene u sekvencama DNK, ali da su promene bile epigenetske, što je značilo da te promene mogu uključiti ili isključiti gene i odrediti koje proteine gen eksprimira.

Otuda se i javlja uticaj PM 2.5 čestica na kvalitet sperme.

Svakako je jasno da će osim uticaja na plodnost, ove čestice imati ozbiljnih posledica po celokupno zdravlje muškaraca.

Šta bi trebalo muškarci da preduzmu po ovom pitanju?

Uticaj PM čestica na plodnost kod muškaraca

Sigurno Vam ne pada na pamet mnogo toga što biste Vi lično mogli da preduzmete ukoliko ste muškarac.

Ipak, postoje tri stvari koje jesu do Vas i kojima ćete učiniti da kvalitet Vaše sperme bude bolji prkos štetnim česticama.

Pre svega, smanjite konzumiranje cigareta i alkohola, droga i svega što može ometati Vaše procese u organizmu koji se tiču detoksikacije.

Zatim, povećajte fizičku aktivnost, jer je dokazano da povećana fizička aktivnost povoljno deluje na mobilnost spermatozoida kod muškaraca.

I za kraj, jedna sveža studija iz 2021. godine pokazala je da usvajanje mediteranske dijete takođe povoljno utiče na neutralisanje ovih štetnih čestica!

Naime, studija koja je sprovedena na 263 mladića iz Italije uspela je da dokaže da redukovana fizička aktivnost i prehrana mediteranskom dijetom (što podrazumeva najčešće Omega 3 masne kiseline, maslinovo ulje itd.) dovode do bolje pokretljivosti spermatozoida i boljeg kvaliteta sperme!

Kako PM čestice negativno utiču na plodnost kod žena?

Uticaj PM čestica na plodnost kod žena
Izvor: Unsplash.com

Kod žena su uticaji PM čestica posebno zabrinjavajući!

PM 2.5 čestice utiču negativno na kvalitet jajnih ćelija i smanjuju plodnost za čitavih 11% na svakih 10µg/m3 čestica u zraku. Kako navode u Centru za ekologiju i energiju, mnogi gradovi Zapadnog Balkana godišnje u proseku imaju preko 50µg/m3.

To je čitavih dva puta više od maksimalnih dozvoljenih vrednosti, što negde možda zanemaruje činjenicu da u određenim delovima godine dnevne vrednosti znaju preći i 200µg/m3.

Kada se na dnevnom nivou dogodi tako visoka koncentracija PM 2.5 i PM 10 čestica, ali i sitnijih koje se često ne mere, u kombinaciji sa ostalim zagađivačima poput štetnih gasova i isparenja, jasno je da oni ozbiljno mogu narušiti reproduktivno zdravlje kako žena, tako i muškaraca.

Neke studije pokazuju da žene koje žive u ovako prljavim vazdušnim prostorima imaju smanjen kapacitet jajnih ćelija, imaju ih manje, ali i veće neuspehe pri usađivanja embriona tokom vantelesne oplodnje u poređenju sa onim ženama koje nisu u prethodnom periodu bile izložene takvoj vrsti zagađenosti.

Studija iz Brazila koja je dostupna kao referenca na sajtu Centra za ekologiju i energiju pokazuje da su žene koje su bile konstantno izložene PM 10 česticama češće doživljavale pobačaje uprkos vantelesnoj oplodnji.

Čak je i jedan Indijski portal objavio da izloženost trudnice svakom povećanju PM 2.5 može dovesti do smanjenja telesne težine bebe za četiri grama, prema studiji iz 2018. godine sprovedenoj u Čenaju i okolnim okruzima u kojoj je učestvovalo 1.285 trudnica.

Studija koja je bila sprovedena u Kini na preko 10.000 parova pokazuje da je delovanje PM 2.5 čestica bilo povezano sa neplodnošću i do 20% ukoliko su parovi bili konstantno izloženi PM 2.5 česticama, a za parove koji su bili izloženi visokim koncentracijama PM 2.5 čestica duže od 12 meseci u kontinuitetu, procenat rizika od neplodnosti skočio je na drastičnih 26%.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dostupno je i istraživanje koje je prikazalo eksperimente sprovedene na ženkama miševa koje su bile izložene česticam izduvnih gasova dizela i PM 2.5 česticama pre začeća. Pokazalo se da su uticale na defektan postimplantacioni embrionalni razvoj, smanjen broj održivih fetusa i veće stope pobačaja.

Takođe, žene koje su bile izložene čak i na kratko vreme visokim novima PM 10 čestica tokom perioda pre začeća doživele su rani gubitak trudnoće nakon vantelesne oplodnje sa većom učestalošću nego kod žena iz kontrolne grupe.

U korak sa ovim tvrdnjama ide studija koja je sprovedena u Barseloni, a koja je dokazala da dugo izlaganje PM 10 i PM 2.5 česticama (ali i jedinjenjima poput NO2 i akroleinu (kojeg ima u velikoj meri u e-cigaretama)) utiče negativno na stope pobačaja, mrtvorođene dece i težem začeću.

Amerikanci su sproveli dugogodišnje istraživanje u periodu od 2003. do 2011. godine na 29 miliona novorođene dece u svim državama SAD-a.

Podaci koje su dobili od CDC-a (Centra za kontrolu i prevenciju bolesti) ukršteni sa praćenjima koja su sprovedena, doneli su jednu od najznačajnijih studija.

Ona je po prvi put u SAD-u potvrdila da je dugoročna izloženost PM 2.5 česticama veoma štetna po plodnost, i da se epidemija nemogućnosti začeća, koja se dešava u Americi, može u velikoj meri pripisati upravo dugoročnoj izloženosti PM 2.5 česticama.

Imaju li PM čestice uticaja na veštačku oplodnju?

Samo u Srbiji je 2019. godine svaki šesti par imao probleme sa začećem!

Užasan podataka, zar ne?

Možda je idealno vreme da se zapitamo da li je i u zdravstvenom smislu ekologija tema broj 1 !

A svakako jeste, jer činjenica da svaki šesti par ima probleme sa začećem nije nipošto zanemarljiva!

Ništa bolja situacija nije ni u drugih zemljama Zapadnog Balkana.

Kako smo već naveli, PM čestice, i generalno zagađivači, utiču nepovoljno na vitalnost jajnih ćelija i spermatozoida, ali i embriona, što veoma otežava uspešnost veštačke oplodnje.

Takođe, veoma je važno da laboratorijski uslovi tokom veštačke oplodnje budu na visokom nivou, kako bi se sprečilo kontaminiranje uzorka PM česticama kojih ima svuda u zraku.

Kako ćete doprineti zaštiti dece od štetnih PM čestica?

Sigurno je tačno da i deca veoma pate zbog ovih sveprisutnih čestica.

Osim što one negativno mogu uticati na njihove respiratorne organe, učiniće i da im opada koncentracija, da gube dah, da kašlju, vape za kiseonikom.

Postoje razumni koraci koje treba da preduzmete:

Obavestite se koliko je vazduh zagađen

Za početak pratite svakog dana koliko PM 2.5 i PM 10 čestica ima u Vašem gradu/mestu i shvatite ove podatke ozbiljno, kako biste znali kako da najbolje zaštitite svoje dete.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ne izvodite dete napolje

Ovo je jedna od najtežih mera, ali je često i jedini način da ne izložite dete ovim štetnim materijama.

Pokušajte da ispratite u koje doba dana u Vašem gradu ima najmanje štetnih čestica, pa ga tada izvedite, a najpre pokušajte da izbegnete one delove dana kada je u gradu špic i kada se poveća broj upaljenih motornih vozila.

Tada su koncentracije drastično velike!

Pobrinite se da vazduh u Vašem domu bude kvalitetan!

MOŽDA VAS ZANIMA

Koji prečišćivač vazduha kupiti u 2024.? Kompletan vodič.

Koji prečišćivač vazduha kupiti u 2024.? Kompletan vodič. Pročitaj više

Podrazumeva da omogućite svojoj porodici što sigurniji i što kvalitetniji prečišćivač vazduha.

Ovi aparati postaju nezamenljivi deo svakog današnjeg entrerijera, upravo zbog toga da ne bismo disali na škrge zbog užasne zagađenosti.

U periodima dana kada aplikacije za kvalitet vazduha koje su Vam dostupne onlajn, pokažu da je vazduh baš zagađen, ne provetravajte svoje prostorije, već prozore držite zatvorene.

Povećajte unos karotenoida, vitamina C, D i E

Najbolja stvar koja će iz organizma Vaše bebe ukloniti PM 2.5 čestice, jeste upravo Vaše mleko, tvrde određena istraživanja.

Upravo tako, dojenje će doprineti tome da se neutrališu ove sitne čestice iz krvotoka Vaše bebe!

Ali u tome će pomoći i gore navedeni vitamini i karotenoidi kojih ima u šargarepi, bundevama, mahunarkama, pomorandžama i drugom voću i povrću, što je dokazano studijom Svetske zdravstvene organizacije.

Ukrasite svoj dom zelenim sobnim biljkama

Nećete verovati, ali ovo je jedno od najlepših i najjednostavnijih rešenja!

Okružite se zelenilom u svom domu. Ambijent će biti prijatniji, a Vi zdraviji!

Biljke će znatno redukovati zagađivače koji spolja dospeju u Vaš dom i učiniće da imate optimalno čistiji i zdraviji vazduh, a pritom doprineće koncentraciji kiseonika i optimalnoj vlažnosti vazduha u Vašem domu!

Osim toga, osećaćete se pozitivni i sa manje stresa!

Nosite adekvatne maske za lice dok ste trudni ili dok planirate trudnoću!

Većina majki ne zna da na zdravlje njihove bebe još dok su u stomaku utiče veoma i zagađenost vazduha koje majke udišu svakodnevno.

MOŽDA VAS ZANIMA

ZABRINJAVAJUĆE: Zagađen vazduh može oštetiti svaki organ u našem telu

ZABRINJAVAJUĆE: Zagađen vazduh može oštetiti svaki organ u našem telu Pročitaj više

Mnoge nisu uopšte upućene u to u kojoj meri PM čestice i ostali zagađivači utiču na zdravlje njihovog ploda.

Treba znati da u danima visoke zagađenosti PM 2.5 i PM 10 česticama samo maske sa oznakom N95 i N99 mogu zaštiti majku od ovih veoma sitnih čestica koje su pronalazile čak u posteljicama određenih majki.

Svi ovi koraci Vam uspešno mogu pomoći u odbrani od ovih užasno štetnih čestica i u smanjenju rizika po svoje i zdravlje svoje porodice…

Podeli članak
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});