Kako odabrati kvalitetan filter za vodu?

Članak poslednji put ažuriran May 8, 2021
Jelena Bazovic
Kako odabrati filter za vodu

Sadržaj:

 • Zašto je važno odabrati kvalitetan prečišćivač za vodu?
 • Koje su prednosti filtriranja vode?
 • Razlika između filtracije i prečišćavanja vode
  • Filtriranje vode
  • Prečišćavanje vode
 • Sistemi filtracije vode za piće u domaćinstvima – podela
  • Gruba mehanička filtracija
  • Mikrofiltracija
  • Ultrafiltracija
  • Nanofiltracija
  • Hiperfiltracija – Reverzna osmoza (tzv. RO modul)
  • Nadogradnja sistema reverzne osmoze
  • Omekšavanje vode
  • Deferizacija vode

Dešava Vam se da u čaši vode koju ste natočili nađete razne tamne čestice, da voda često ima metalan ukus ili previše miriše na hlor? Vaše sanitarije u kupatilu i sudopera obično požute zbog  čestog korišćenja vode? Borba sa kamencom je nesnosna i oduzima Vam mnogo vremena? Ponekad zaista niste sigurni koliko je čista voda koju sa česme pijete i želeli biste da sebi priuštite kvalitetniju vodu?

Možda biste sve probleme mogli rešiti u nekoliko koraka. Ukoliko razmišljate u tom smeru, posvetite posebnu pažnju sledećim redovima…

Zašto je važno odabrati kvalitetan prečišćivač za vodu?

Kvalitetna voda za piće od izuzetnog je značaja za zdravlje svih ljudi u Vašem domu. Osim što je 70% ljudskog tela sačinjeno od vode, te se mora paziti na to kakvu vodu zapravo unosimo tokom dana, kvalitetna voda je važna i zarad održavanja higijene na pravi način.

Gradovi i manja mesta u Srbiji često imaju problem sa dotrajalim vodovodnim cevima koje se ne menjaju redovno, a u kojima se mogu naći tragovi rđe, sitnih čestica gvožđa, trunja, peska, neretko i ukus metala i raznolikog spektra nečistoća koje remete kvalitet vode. Određena mesta u Srbiji čak imaju i zabranu korišćenja vode iz gradskih vodovoda, jer je ona zagađena raznim hemikalijama (često pesticidima), mikroorganizmima, puna je kamenca itd.

Ponekad je na građanima da doprinesu kvalitetu vode koju konzumiraju, tako što će je na adekvatan način prečistiti ili filtrirati da bi dostigla kvalitet koji nam je potreban. Za to postoji više načina.

Koje su prednosti filtriranja vode?

Mnoga domaćinstva zbog lošeg kvaliteta vode iz gradskih vodovoda kupuju flaširanu vodu. Na godišnjem nivou to je veoma skupa investicija i predstavlja dobar deo kućnog budžeta. Navešćemo samo neke od prednosti filtrirane vode:

 • čuva Vaš organizam od štetnih mikroorganizama;
 • daje bolji ukus i miris vodi, čisteći je od čestog ukusa metala, hlora itd;
 • iz ove vode su uklonjeni teški metali, olovo, arsen, živa, kao i pesticidi.
 • filtrirana voda zadržava kalcijum, magnezijum i cink koji su izuzetno važni za Vaš imuni sistem;
 • košta mnogo manje nego flaširana voda;
 • smanjuje mogućnost dobijanja gastrointestinalnih tegoba;
 • dobijate svežu, bistru i potpuno čistu vodu;
 • količina je uglavnom neograničena, ako uporedimo sa kupovanjem flaširane vode;
 • imaćete dovoljno vode, kako za piće, tako i za kuvanje, čišćenje, pranje;
 • nema štetnih jedinjenja od plastičnih flaša, dakle, čuvate planetu i svoje zdravlje; osim što Vam pruža komfor, ovaj vid omogućavanja zdrave i čiste vode štedi Vam i vreme i novac.
Prednosti prečišćene vode

Razlika između filtracije i prečišćavanja vode

Ova dva termina se uporedo koriste, ali zapravo označavaju dva različita tretmana vode.

Filtriranje vode – obuhvata širok spektar metoda pomoću kojih se voda filtrira. Osnovna je metoda mehaničkog uklanjanja dispergovanih čestica iz vode. Filtracioni sistemi su upravo stvoreni za filtriranje vode koja je već na određeni način tretirana, poput vode koja dolazi iz naših slavina. U zavisnosti od toga koliko je voda zagađena, biraju se i metode filtriranja, a samim tim i tipovi aparata koje eventualno možete odabrati za svoj dom. Metode filtracije su: filtracija tvrde vode (tzv. Omekšavanje), mehaničke filtracije (pomoću raznih vrsta filtera i reverzne osmoze), deferitizacija, elektrodejonizacija.

Prečišćavanje vode – predstavlja prečišćavanje kojim se uklanjaju takođe štetni zagađivači, ali se to u ovom slučaju vrši najčešće određenim hemikalijama, poput joda ili hlora kojima se uklanjaju štetne hemijske i biološke materije, kao i čvrste supstance i gasovi. Ovako prečišćena voda koristi se u specijalne namene. Jedna od metoda je prokuvavanje vode koje ubija štetne mikroorganizme, ali ih ne prečišćava u potpunosti. Takođe, hlor se i dalje zadržava u prokuvanoj vodi. Druga metoda je dodatno dodavanje hlora ili joda, ali se sa ovim hemijskim jedinjenjima mora oprezno postupati, jer višak ovih hemikalija može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Razlika izmedju filtrirane i preciscenje vode

Sistemi filtracije vode za piće u domaćinstvima – podela

Filtracija vode u domaćinstvima se može podeliti na dve varijante u odnosu na to koliku količinu vode želite da filtrirate i gde želite postaviti filtrator:

1. filtriranje vode za piće manjim uređajima (poput onih sa principom revers osmoze,) za jedno točeće mesto (slavinu), jug aparatima ili filterima koji se priključuju na slavine; ukoliko u svom domu imate problem sa slabim pritiskom napojne vode, postoje uređaji po principu reverzne osmoze koji poseduju dodatu i buster pumpu (povećava efikasnost uređaja i daje maksimalni učinak),

2. filtriranje vode za celokupno domaćinstvo; veći sistemi filtriranja pomoću kojih se vrši omekšavanje vode, dezinfekcija ili se uklanjaju štetna jedinjenja poput arsena, amonijaka, mangana, olova, žive itd. Ovi tipovi filtriranja funkcionišu tako što se na glavni ulazni vod postavlja sistem za filtriranje. Najčešće se radi o omekšivačima vode koji će štiti celokupnu vodovodnu instalaciju u domaćinstvu i sve uređaje priključene na nju od užasno štetnog kamenca. U ovaj odeljak se svrstavaju i oni tipovi uređaja za filtriranje koji služe da se izfiltrira bunarska voda od mogućih sadržaja gvožđa, mangana, arsena i drugih jedinjenja, tzv. deferizatori.

Jug aparati

Jug Filteri za vodu

Ovaj tip aparata Vam prvo padne na pamet kada pomislite na filtriranje vode. To je onaj dobro poznati uređaj koji često vidite na kuhinjskoj, radnoj površini Vaših prijatelja ili ga koristite u kuhinji na poslu da biste popili čašu vode.

Uređaj ovog tipa smo posebno izdvojili, jer za razliku od drugih tehnologija filtracije, prečišćivač vode tipa jug se ne postavlja na vodovodni sistem ispod sudopere, već stoji kao zaseban aparat na radnoj površini u vašoj kuhinji. Samim tim, ovaj uređaj može filtrirati manju količinu vode koja se uglavnom koristi samo za piće.

Ovaj tip filtratora vode pogodan je za ljude koji i na svom putovanju žele piti filtriranu vodu, kada se radi o vrsti filtratora tipa bokala. Kada se pak radi o kućnom aparatu, onda je prenos samog uređaja malo teži i zahteva električni priključak.

Filteri koji se postavljaju na slavine

Filteri koji se postavljaju na slavine su praktični zbog lakog postavljanja na ciljano mesto, ali i zbog toga što se mogu prenositi ukoliko želite da i na putovanju imate filtriranu vodu za piće. Zapremina prečišćene vode varira od 0,5 do 1,5 L u minuti. Današnji filteri za slavine dodatno su prilagođeni, jer često kombinuju više načina filtracije, pa se u jednom filteru, na primer, može kombinovati mehanički, jonoizmenjivački i sorpcioni vid filtriranja.

Tehnologije filtracije (uređaji koji se postavljaju ispod sudopere)

Filteri za prečišćavanje vode reverzna osmoza

Postoje različite tehnologije filtracije vode koje su dugi niz decenija razvijane. Koja tehnologija filtracije se primenjuje zavisi od toga koji tip i veličinu čestice/jedinjenja želite da izbacite iz vode. Sledeća tabela daje pregled različitih tehnologija filtracije i veličine i tipova čestica koje prečišćavaju određene tehnologije

Gruba mehanička filtracija

Predstavlja filtriranje krupnijih čestica iz vode, poput sitnog peska, polena, sitnih komadića gvožđa iz vodovodnih cevi, ostalih čestica prljavštine itd. Takva mehanička filtracija se uglavnom sprovodi pomoću predfiltera koji se nalaze u uređajima za filtriranje vode. Predfilteri služe da zadrže svu krupniju prljavštinu iz vode.

Mikrofiltracija

Mikrofiltracija je takođe zasnovana na membranskoj filtraciji. Voda se pod pritiskom usmerava kroz polupropusnu membranu (koja ima pore 1.0- 0.1µm). Ova faza filtriranja je karakteristična za uklanjanje jedinjenja gline, odnosno mulja nastalog od iste. Predstavlja fazu između peščane i ultrafiltracije. Njome se mogu zadržati i mikroorganizmi poput bakterija.

Ultrafiltracija

Takođe jedan vid filtriranja po principu membranske tehnologije. Razlika je jedino u tome što se  jedinjenja velikih molekulskih masa zadržavaju na membrani, dok jedinjenja mali molekulskih masa i molekuli vode prolaze kroz membranu. Ova tehnologija filtriranja razlikuje se od prethodnih i narednih samo po veličini pora polupropustljive membrane. Ultrafiltracijski opseg je 0,01 mikron, što znači da će membrana/filter na sebi zadržati viruse i razne druge koloide.

Nanofiltracija

Tehnologija nanofiltracije vode razvija se poslednje dve decenije. Danas se najčešće upotrebljava oko omekšavanja vode, uklanjanja boje i mikro materija iz vode. Prolaskom kroz membranu odvija se separacija, a ovaj vid filtracije se koristi za uklanjanje organskih supstanci poput mikro polutanata i multivalentnih jona. Membrana prilikom nanofiltracije zadržava jedinjenja veličine 0,001 mikron.

Tabela sa tehnologijama filtracije

Hiperfiltracija – Reverzna osmoza (tzv. RO modul)

Reverzna osmoza spada u vrstu membranske tehnologije hiperfiltracije. Ovakav sistem filtracije poznat je više od jednog veka, ali se tek  šezdesetih godina prošlog veka počela koristiti u komercijalne svrhe. Najdelikatniji je vid prečišćavanja vode dostupan velikom broju ljudi.

Radi po sledećem principu: voda pod pritiskom prolazi kroz membranu na kojoj su sitni otvori veličine 0,0001 mikron, a molekuli koji prođu kroz tu membranu sakupljaju se u kolektoru za čistu vodu. Danas se u komercijalne svrhe najčešće koristi spiralno motana membrana.

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) piše kako se membrane reverzne osmoze prave od celuloznog acetata, polisulfonata i poliamida, a dostupne su i  membrane pravljene od jednog polimera ili kopolimera, koje se koriste za posebne namene.

Ako znamo da je najmanja, danas poznata, bakterija veličine 0,2 mikrona, a najmanji virus 0,002 mikrona, dolazimo do zaključka da će membrana reverzne osmoze uspeti da zadrži sve viruse i bakterije na sebi, a Vi ćete dobiti vodu koja je potpuno bezbedna za Vaše zdravlje.

Važno je naglasiti da se princip reverzne osmoze koristi, kako u komercijalne svrhe, time što su uređaji ovog tipa napravljeni za široke mase, tako i u industrijske i laboratorijske svrhe.

Zbog toga se mogu naći različiti pojedinačni proizvodi za obična domaćinstva  koji filtriraju manje i srednje količine vode, ali i ogromni sistemi koji rade po ovom principu, a koji mogu filtrirati ogromne količine vode.

Kućni aparati sa reverznom osmozom postali su redovna pojava u kuhinjama današnjice. Obično se smeštaju u donji deo kuhinjskog elementa, ispod sudopere i potrebno je postaviti još jednu slavinu na koju će se točiti prečišćena voda.

Već smo pomenuli da Vam buster pumpa može pomoći ukoliko imate problema sa pritiskom vode u vašem domu. Ukoliko želite da platite više, na našem tržištu se mogu naći i uređaji koji i sa slabim pritiskom vode rade bez buster pumpe ukoliko pritisak nije ispod 1,5 bara.

RO modul u proseku traje dve do tri godine, a aparati sa reveznom osmozom najčešće mogu proizvesti do 200L dnevno filtrirane vode.

Postupak prečišćavanje vode Reverzna Osmoza

Nadogradnja sistema reverzne osmoze

Vremenom su se uređaji po principu reverzne osmoze usavršavali, pa su dizajneri ovih uređaja, razmišljajući kako da ih unaprede, dodali  dodatke u vidu raznih vrsta filtera, koji će čuvati glavni sistem filtriranja, tj. reverznu osmozu.

Tako se u aparatima koji poseduju ovakav princip filtriranja vode nalaze i dodatni filteri, poput predfiltera koji uklanjaju mulj, pesak, čestice gvožđa iz cevi, itd.  Zatim, voda najčešće prelazi u drugi filter sa aktivnim ugljem koji apsorbuje hlor i ostala hemijska jedinjenja ukoliko ih u vodi ima. Obično se pre osmonske membrane stavlja još jedan predfilter koji uklanja jedinjenja veća od pet mikrona.

Svi ovi predfilteri čuvaju sistem reverzne osmoze i produžavaju joj vek trajanja. Istovremeno utiču direktno na kvalitet Vaše vode, jer je u trenutku kada voda uđe u sistem reverzne osmoze, ona već prošla tri tehnologije filtriranja vode.

Pošto voda prođe kroz sistem reverzne osmoze, prolazi kroz postfilter, uglavnom ugljeno-propilenski, ali moguće je i filter sa aktivnim ugljem, koji poboljšavaju ukus vode. Na ovakav uređaj se može dodati i remineralizator koji u vodu dozira minerale poput kalcijuma, magnezijuma i natrijuma. Na našem tržištu se mogu pronaći i remineralizatori, napravljeni od specifičnih vrsta kamena, koji u sebi sadrže sve važne minerale za naš organizam,. Prolaskom vode kroz njih otpuštaju i obogaćuju vodu mineralima čuvajući Vam zdravlje.

Nečista voda otiče dalje u kanalizaciju preko odvodne cevi koja je za to namenjena. Obavezno moramo naglasiti da, ako se odlučite za neki od uređaja sa reverznom osmozom, obratite pažnju da li ti uređaji poseduju i predfiltere koji će doprineti da Vaša osmozna membrana radi neometano 2-3 godine. Ukoliko izaberete uređaj bez predfiltera, Vašoj osmoznoj membrane može proći vek trajanja već posle par meseci!

Interesantno je i to da ovakvi tipovi uređaja mogu biti nadograđeni i dodatnim UV sterilizatorom koji pomoću potpuno bezbednog UV-C svetla sterilišu vodu ukoliko ona sadrži pojačanu koncentraciju mikroorganizama (bakterija najčešće).

Ova vrsta dodatnog sterilizatora ugrađuje se najčešće kada se radi o filtriranju i pripremi vode za piće iz bunara. Takva voda nije prošla onaj vid prečišćavanja kroz koji prolazi voda iz gradskih vodovoda, pa je potrebno dodatno se zaštiti od bakterija koje se u njoj mogu pronaći. Najbolje bi bilo pre kupovine prečišćivača bilo kog tipa, uraditi biohemijsku analizu vode, pa se onda usmeriti na traženje adekvatnog rešenja.

Omekšavanje vode

Naveli smo već da na kvalitet vode utiče i tvrdoća. Takođe smo u podeli koju ste gore videli naveli da se aparati za omekšavanje vode, kao i deferizatori, uglavnom postavljaju na ulazni vod da bi filtrirale vodu za celo domaćinstvo i time čuvale sve uređaje koji su priključeni na vodu.

Ukupnu tvrdoću vode (UT) čine sve rastvorene soli kalcijuma (Ca) i magnezijuma (Mg). Ona se sastoji od karbonatne (KT) i nekarbonatne (NT) tvrdoće vode. Karbonatnu čine bikarbonati kalcijuma i magnezijuma, a nekarbonatnu sve ostale njihove soli poput sulfata, hlorida, nitrata i dr. Jedinica mere koja se u Srbiji koristi za merenje tvrdoće vode je nemački stepen sa oznakom °dH, a voda u regionu je najčešće srednje tvrda ili tvrda u prosečnim vrednostima između 15 i 22 °dH, a često mnogo višim od tih proseka.

Poznato je da tvrda voda prouzrokuje česte probleme sa uređajima u domaćinstvu, jer su bikarbonati (magnezijum i kalcijum) nestabilne soli, koje se na povišenim temperaturama raspadaju, i ostavljaju naslage kamenca na instalacijama, uređajima u domaćinstvu, odeći, posuđu itd.

Odeća koja je oprana tvrdom vodom postaje kruta zbog kamenca koji ostaje na finim vlaknima tekstila, a onda je potrebno izdvojiti i dodatni novac za deterdžente i omekšivače veša koji će doprineti njegovoj očuvanosti i mekoći. Takođe, tvrda voda dokazano smanjuje efikasnost deterdženata, ali i povećava potrošnju električne energije, koja može i do 20% biti uvećana, na primer, kod bojlera ukoliko postoje naslage kamenca na grejačima.

Rešenje protiv kamenca

Jedino rešenje je omekšavanje vode koja se koristi za celokupno domaćinstvo. Omekšavanje se vrši pomoću aparata za omekšavanje koji rade po sledećem principu: postupak zamene jona kalcijuma i magnezijuma iz tvrde vode jonima natrijuma.

Omekšivači su ispunjeni specijalnim jonoizmenjivačkim masama koje, dok se voda pusti kroz njih, izvrše zamenu ovih jona. Joni kalcijuma i magnezijuma iz vode vezuju se na jonoizmenjivačku masu, a sa mase se otpušta ekvivalentna količina jona natrijuma. Važno je napomenuti da se ova zamena može vršiti samo dok ima natrijumovih jona u masi koja vrši zamenu, odnosno omekšava vodu. Ove natrijumove soli su odlično rastvoriljive u vodi ne stvaraju kamenac.

Prednosti su što nema kamenca, stakleno posuđe oprano mekom vodom bude kristalno čisto, tekstil je mekši, jer nema kamenca na vlaknima, a smanji se za 20% i potrošnja deterdženata. Omekšavanje je najčešće tretman vode koji prethodi filtriranju po principu reverzne osmoze.

Deferizacija vode

Deferizacija je proces uklanjanja gvožđa, mangana, arsena i vodoniksulfida iz vode.  Deferizatori su posebni uređaji koji se uglavnom postavljaju na ulazni vod i uklanjaju ova štetna jedinjenja koja mogu vodu učiniti vrlo neprijatnom za piće. Osim toga, upravo je gvožđe zaslužno za onu braonkasto-crvenkastu boju koju pravi voda na vašim sanitarijama. Kada se taj talog stvori, mirkoorganizmi ga koriste za razmnožavanje. Obično je gornja granica sadržaja gvožđa u vodi 0,3mg/l, a mangana 0,05 mg/l.

U deferizatorima postoji specijalna katalitičko-filterska masa koja katalitički oksidiše gvožđe u  nerastvorni hidroksid, a mangan u njegov nerastvorni oksid i izfiltrira ih na sebi.
Kada je reč o radu deferizatora, postoje dva načina u odnosu na to koliko je koncentrisanog kiseonika u vodi.

Ako se radi o dovoljnoj količini kiseonika u vodi, onda se koristi deferizator koji je ima ispunu filtera sa kojom se voda filtrira na samom filteru i time se uklanja iz nje gvožđe i mangan. Ali ukoliko u vodi nema dovoljno kiseonika, a najčešće je to slučaj sa bunarskim vodama iz velikih dubina, onda postoje dva načina filtriranja vode.

Prvi način je da se doda neko oksidaciono sredstvo, poput kalijum-permanganata ili nekog oblika hlora. Takav tip sredstva dodaje se dozir pompom koja poseduje merač protoka kako bi se održala kontinuirana koncentracija u odnosu na promene protoka.

Drugi način je da se povremeno regeneriše katalitičko-filterska ispuna deferizatora propuštanjem nekog adekvatnog oksidacionog sredstva kroz ispunu deferizatora. Takvim periodičnim ispiranjem talozi koji se nakupljaju jednostavno se izbace iz deferizatora što doprinosi njihovog ponovnoj visokoj efikasnosti.

Posebno su pogodni zbog toga što se njima može ukloniti i arsen i vodonik-sulfid koji vodi daje neprijatan miris (dobro poznat miris vode na pokvarena jaja). Interesantan je podatak da je prema standardima EU nivo arsena u flaširanoj vodi pet puta veći nego u vodi sa česme, a filtriranjem vode sa česme možete potpuno izbaciti arsen iz svoje vode za piće.

Da biste omogućili svojoj porodici najkvalitetniju vodu za piće, potrebno je da posedujete visok stepen informisanosti o uređajima i filterima za filtriranje i prečišćavanje vode. Nadamo se da će Vam ovaj tekst koji smo brižljivo pripremili za Vas pomoći u boljoj informisanosti i doprineti ulakšem odlučivanju koju vrstu uređaja i filtera odabrati.

Pregled tržišta i karakteristike određenih modela možete pogledati na Koji prečišćivač vode kupiti?

Podeli članak: