Alergije: Da li antistatički filter pomaže kod alergija?

Članak poslednji put ažuriran October 13, 2020

Ako vi ili neko u vašoj porodici ima alergije ili astmu, kuća puna čestica alergena koje se prenose u vazduh, poput prašine, peruti, buđi ili polena, može da bude pravi problem.

Kada imate alergije, želite čist vazduh u svom domu, ali nivo zagađivača vazduha ili alergena u zatvorenim prostorima može da bude 2-5 puta veći nego spolja.

Pored redovnog čišćenja i adekvatne ventilacije, korišćenje prečišćivača vazduha može da pomogne vašem domu da bude sa što manje alergena a vi bez alergijskih reakcija ili alergije.

Uobičajeni prečišćivači vazduha koji se koristi za kontrolu nivoa čestica u vazduhu imaju elektrostatički filter ili antistatički filter za prečišćavanje vazduha, koji hvata čestice.

Ovaj filter se u industriji naziva i elektrostatički taložnik i obećava veliku pomoć kod alergije.

Elektrostatički filteri za vazduh omogućavaju filtriranje prašine i drugih čestica (alergena) iz vazduha koji se se smatraju okidačima alergije.

Ovi filteri mogu da se koriste u prenosivim uređajima za prečišćavanje vazduha, ali postoje ozbiljna pitanja o tome koliko su ovi filteri efikasni za alergije i da li možda ispuštaju više štetnih alergena od onoga što uklanjaju iz vazduha.

Zato pre nego što kupite ili tražite elektrostatičke filtere za vazduh ili prečišćivač vazduha za alergije, dobro početno pravilo je da se znate kako oni rade.

 

U daljem tekstu pričaću o njihovim ograničenjima i nedostacima, kao i prečišćivačima vazduha koji mogu da budu efikasni kod alergija.

ŠTA SU ALERGIJE?

Alergije predstavljaju poremećaj u funkcionisanju imunološkog sistema.

Naš imuni sistem zadužen je za zaštitu organizma od štetnih supstanci, mikroorganizama i njihovih produkata, otrova itd.

Imuni sistem štiti organizam stvaranjem antitela koja se bore sa svim štetnim materijama.

Organizam alergične osobe međutim prekomerno reaguje na neku specifičnu, inače neškodljivu supstancu iz svog prirodnog okruženja.

 

Supstance koje izazivaju alergijsku reakciju nazivaju se alergeni.

Ovo je reakcija preosetljivosti tip I.

Najčešći alergeni koji se mogu naći u vazduhu su: prašina, polen, grinje, plesni, dlake...

SIMPTOMI ALERGIJE

Do alergijske reakcije može da dođe odmah nakon kontakta sa alergenom, ali i nakon određenog vremena (8-12h), a simptomi su različiti.

Simptomi i znaci alergije mogu biti lokalni – na primer, otok i svrab, ili opšti, kada se manifestuju po celom organizmu istovremeno.

Većina ljudi doživljava blage do srednje simptome alergije:

 • Kijavica
 • Svrab i suzenje očiju
 • Pojačana sekrecija iz nosa
 • Crvenilo, svrab kože
 • Otok
 • Otežano disanje, promuklost
 • Mučnina, povraćanje
 • Malaksalost, slabost

 

ŠTA JE ANTISTATIČKI FILTER ZA ALERGIJE?

Možda izgledaju komplikovano, ali stvarna nauka koja stoji iza elektrostatskih filtera za alergije je vrlo jednostavna.‚‚Alergije: Da li antistatički filter pomaže kod alergija?

Da biste shvatili kako ovaj fenomen antistastičkog filtera funkcioniše kod alergija i kako može da sakupi alergene, napraviću kratko poređenje.

Ovaj filter idealno deluju poput magneta za prašinu i bilo koje druge čestice koje lebde u vazduhu.

Zamislite magnet i kako se njegove pozitivne i negativne strane međusobno privlače.

 

Ovaj princip se takođe primenjuje između čestica vazduha i ploče (antistatičkog filtera) u uređaju za prečišćavanje vazduha.

Ako čestice prolaze kroz filter i imaju električni naboj (naeletrisanje), a sama ploča je sa suprotnim naelektrisanjem, čestice se u tom slučaju ,,lepi,, za ploču.

U idealnom scenariju, sve čestice koje izazvaju alergije i lebde u vazduhu bi se tada zaglavile u uređaju (filteru) i problem alergena u vašem domu mogao bi da bude rešen.

Ali da li je zaista tako videćemo nešto kasnije.

Isti princip elektrostatičkog privlačenja je, uzgred, ono zbog čega se vaša kosa ,,lepi,, za balon ako ga trljate po suvoj kosi.

Balon odstranjuje elektrone sa vaše kose kada ga trljate o kosu, on dobija negativano naeletrisanje, dok vašoj kosi ostaje pozitivano naeletrisanje.

Kosa koja ima vrlo malu masu tako privlači balonom i on se lepi i ostaje na kosi.

DA LI ĆE ANTISTATIČKI FILTER POMOĆI I MENI ZA ALERGIJE?

Odgovor: sve zavisi. Alergije mogu biti izazavane raznim alergenima.

Antistatički uređaj za filtriranje vazduha prilično dobro filtrira alergene iz vazduha, jer filtrira čestice poput prašine, peruti, plesni, dlaka… alergene koji su uobičajeni izazivači alergije.

Međutim, njihova efikasnost zavisi od vrste zagađivača koju želite da uklonite iz vazduha i tako smanjite alergije, ali i od uslova u vašem domu.

Takođe efikasnost naravno zavisi i od samog uređaja za filtriranje vazduha.

Agencija za zaštitu životne sredine koristi četiri merna standarda, kako bi se utvrdilo koliko dobro uređaj-filter za prečišćavanje vazduha može da ukloniti čestice iz vazduha.

Ono što se ovde primenjuje naziva se ispitivanje efikasnosti tačke atmosferske prašine, gde se meri koliko dobro filter može da ukloni sitne čestice prašine u vazduhu.

Agencija za zaštitu životne sredine izveštava da elektrostatički taložnici ili filteri, imaju efikasnost i do 98 procenata u skladu sa ovim testom (ako vazduh polako prolazi kroz uređaj), uglavnom zato što mogu da uklone krupne čestice.

Međutim, ova visoka početna efikasnost zavisi od toga da li je filter čist.

Učinkovitost će se smanjiti kako se čestice nakupljaju na ploči antistatičkog filtera ili ukoliko se brzina protoka vazduha povećava.

Dobro je imati na umu da se ovi testovi izvode u kontrolisanim laboratorijskim okruženjima, koji možda ne odražavaju realne uslove.

Takođe treba da znate da efikasnost filtera zavisi od veličine čestice.

Za elektrostatičko čišćenje vazduha, velike čestice daju dovoljno naeletrisanja, pa mogu da se dobro uhvatite na sabirnu ploču tj. antistatički filter.

Veoma sitne čestice takođe mogu da se dobro zalepe.

Ali male čestice u srednjem rasponu unutar 0,1 do 1 mikrometra se ne sakupljaju dobro na ovim pločama.

To znači da antistatički taložnici tj. filteri ne mogu da filtriraju sve čestice u vazduhu na istom nivou efikasnosti, jer sve zavisiti od veličine zagađivača.

Za ovako sitne čestice potreban je HEPA filter o kojem će biti reči nešto kasnije.

Rezultati studije u realnim okruženjima se razlikuju kada je u pitanju efikasnost sakupljanja elektrostatičkih filtera.

Jedna studija (2010) je otkrila da je prečišćavanje vazduha elektrostatičkim filterima uklonilo je veće čestice poput grinja iz kućne prašine veličine 10 (10-12,5 µm) u roku od 30 minuta i značajno smanjilo koncentraciju manjih čestica (2-10 µm) u roku od 60 minuta.

Za 30 minuta upotrebe, elektrostatički filter vazduha je uklonio 60% čestica vazduha u ispitivanoj komori.

Znači uklanjanje čestica korišćenjem antistatičkog filter uveliko je poboljšano, pa je idealno da se koristi kao predfiltra u prečišćivaču za alergije.

Sada kada znate nešto više o tome kako antistatički filter za vazduh u principu radi, evo kako se on koriste u stvarnom životu i kako može pomoći kod alergija.

Izraz “elektrostatički filter za vazduh” može da značiti jednu od dve stvari – jedinicu za prečišćavanje vazduha koja koristi električnu energiju za punjenje čestica ili filteri-paneli za jednokratnu upotrebu filtera koji se obično postavljaju u uređaje za prečišćavanje vazduha.

Antistatički filter i alergije

Možda potražite ovu vrstu „filtera vazduha“ na internetu ali znajte da je on medijum za višekratnu upotrebu i borbu protiv alergije.

To su filter-ploče čija su vlakna napravljena od elektrostatički naeletrisanog materijala.

Ovo je medijum za uređaj i odvojena je kategorija od elektronskog oblika prečišćavanje vazduha koja koristi spoljni izvor napajanja (poput jonizatora).

Antistatički naeletrisani filteri se smatraju „ravnim“ filterima, za razliku od „plišanih“ filtera kao što su HEPA filteri.

Razlika je u tome što ako su vlakna elektrostatički naeletrisana, tada se čestice koje dolaze u dodir sa vlaknima privlače i lepe za filter umesto da budu zarobljene unutar vlakana (kao što je slučaj sa HEPA filterom).

Elektrostatički taložnici – jonizatori i alergije

Jonizator kao prečišćivač vazduha stvara jone, tj. molekule koji imaju električno naeletrisanje, jer su takvi joni izgubili ili stekli elektrone, pa alergenima sada daju naeletrisanje ili se spajaju sa njima i zbog težine padaju na tlo.

Naeletrisane čestice mogu da se zarobe na sabirnoj ploči ukoliko je jonizator ima, i ona je suprotno naeletrisana.

Ukoliko je nema, čestice padaju na pod i prvim prolaskom pored njih opet se vraćaju u vazduh, a vi ste u riziku da ih udahnete i dobijete napad astme ili alergije.

Zato je bitno da jonizator ima sabirnu ploču ili antistatički filter kako bi privukao naeletrisane čestice ponovo u uređaj.

Ovo je često nedostatak mnogij jonizatora i filtera za prečišćavanje vazduha na tržištu.

Sada ste informisani i pripazite prilikom kupovine prečišćivača vazduha.

Upravo ova razlika u naeletrisanju privlači čestice na ploču, a cilj je da čist vazduh izađe na drugu stranu (bez zagađivača i alergena koji su se zalepili za ploču).

Problem ozona

Najveći problem sa elektrostatičkim taložnicima je taj što oni mogu da proizvode visoke koncetracije ozona kao nusprodukt.

Najčešći uređaji, jonizatori, na tržištu za jonizovanje vazduha imaju ovaj neželjeni efekat.

Ozon je hemikalija koja može da bude štetna po zdravlje i da pogorša astmu (čak i oštetiti pluća).

Studija iz 2013-te godine je ustanovila da stalna upotreba kućnog elektrostatičkog filtera za vazduh, iz jonizatora ili ozonizatorau zatvorenom prostoru, povećava koncentracije ozona i do šest puta više od nivoa ozona na otvorenom.

Kada se razmotri ova opcija, ozbiljno treba da razmislite prilikom kupovine prečišćivača vazduha – jonizatora ili ozonizatora i da proverite da li proizvod stvara opasne doze ozona a time i neželjene efekte.

Za više informacija na šta treba obratiti pažnju pri kupovini kvalitetnog prečiščivača vazduha možete pročitati u članku Koji prečišćivač vazduha kupiti?”.

Takođe, Agencija za zaštitu životne sredine kaže da hemijske interakcije između ozona i drugih hemikalija u kući mogu da stvore opasne suspendovane čestice u vazduhu (gasovite zagašivače).

PREDNOSTI UPOTREBE ANTISTATIČKOG FILTERA ZA ALERGIJE

Antistatički filter za alergije uklanja mnoge čestice u vazduhu određene veličine, zavisno od pravih uslova.

Ipak da biste odlučili da li je elektrostatički filter za vas, važno je odmerite prednosti i nedostatke.

Evo nekih od prednosti:

 • Niski troškovi: Postoje početan jednokratni trošak za elektrostatički filter (bilo prenosivu jedinicu ili instaliranu u uređaj), jer nema potrebe za zamenom filtera kako se on čisti ili usisava.
 • Pranje / ponovna upotreba: Ploča ili filter koji sakuplja alergene unutar uređaja može da se opere i ponovo koristiti.
 • Efikasno: Antistatički filter sa poločom za sakupljanje se prilično dobro pokazao za uklanjanje prašine i drugih čestica iz vazduha, sve dok se ploča održava čistom.

NEDOSTACI UPOTREBE ANTISTATIČKOG FILTERA ZA ALERGIJE

Nabrojaću nedostatke kod antistatičkog filtera za alergije.

Gubi efikanost ako se ne čisti

Ako se antistatički filter ne čisti i ne održava pravilno, gubi se njegova efikasnost.

Efikasnost antistatskog filtera je najveća kada je ploča za sakupljanje čista i nije preopterećena česticama.

Stručnjaci preporučuju čišćenje svakih deset dana do dve nedelje a najmanje jednom mesečno.

VIdećete koliko alergena poput prašine, buđi ili dlaka mogu da se nađu na filteru, ne odu u vaše disajne puteve i time prourokuju alergije ili astmu.

Ploču možete da perete, brišete ili usisavate.

Antistatički filter uklanja samo čestice 

Antistatički filter smanjuju nivo čestica u vazduhu, poput prašine, peruti, polena, dlaka i drugih alergena, ali se uopšte ne bavi štetnim gasovima.

Isparljiva organska jedinjenja (opasni gasovi) i neprijatni mirisi, zbog duvanskog dim ili kućnih ljubimca, ostaju u vazduhu.

Ozon

Najveći nedostatak  elektrostatičkog filtera je što može da stvara ozon, zavisno od uređaja za prečišćavanje i jonizovanje vazduha.

Ozon ne pomaže kod alergije i astme, čak šta više može da pogorša stanje.

 

Podeli članak: