Naslovna PM čestice od A do Š!

PM čestice od A do Š!

Članak poslednji put ažuriran 1. januar 2024. 19:16

Umesto idilične zlatne jeseni koja se provodi u prirodi, proteklih godina nas redovno zateknu tmurni i čađavi dani, puni smoga. Šetnja u prirodi postaje nemoguća, pa tada radije izaberemo zatvoren prostor gde možemo sigurno disati!

Kako iz godine u godinu situacija sa zagađenim vazduhom postaje sve alarmantnija i nezdravija u Srbiji i regionu, postalo je uobičajeno zatvarati se u kuću i pre same zime.

Jedan od najvećih i najopasnijih zagađivača vazduha su tzv. PM čestice!

Šta su i kako nastaju, kako se klasifikuju, zbog čega su nezdrave, kojim bolestima doprinose i da i kako se zaštiti, pronaći ćete u narednim poglavljima!

PM čestice - Zagađena panorama grada
Izvor: Unsplash.com
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Šta su PM čestice i kako nastaju?

PM čestice (Particulate matter), iliti suspendovane čestice, jesu sitne čestice koje se nalaze svuda u vazduhu oko nas.

Najčešće se obraća pažnja na one veličine PM10 i PM2.5, ali postoje i PM4, i najsitnije PM1 čestice.

Veličina čestice direktno utiče na njihov prenos kroz atmosferu, efekat u životnoj sredini i uticaj na ljudsko zdravlje!

Brojevi uz oznaku PM označavaju njihovu veličinu. PM10 čestica ima veličinu 10μm i manje, čestica PM2.5 ima veličinu 2.5μm i manje, a PM1 ima veličinu samo 1μm!

Prema tome kako nastaju i odakle dolaze kao posledica, mogu biti:

  • prirodnog i
  • antropogenog porekla.

PM čestice prirodnog porekla

PM čestice prirodnog porekla mogu doći iz širokog spektra prirodnih pojava na Zemlji.

Neke čine površinski sloj zemlje u vidu prašine, neke se stvaraju kao posledica velikih talasa i balončića koji raspršuju vodu i so, pa kada se sitne čestice vode ispare iz vazduha, ostaju sitne PM čestice u vidu morske soli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prirodne PM čestice mogu biti i posledica, tj. rezultat, različitih gas-čestica konverzija u atmosferi.

Takođe, mogu biti posledica vulkanskih erupcija posle kojih se sumpor koji su one izbacile u atmosferu vezuje za razna druga jedinjenja, panastaju sulfatni aerosoli.

PM čestice ovog tipa javljaju se i kao posledica spontanih i sporadičnih prirodnih šumskih požara na planeti Zemlji prilikom kojih dolazi do sagorevanja drveta.

U PM čestice prirodnog porekla spadaju i sekundarne čestice nastale oksidacionim procesima, ali i polen, biljni vosak, pustinjska prašina podignuta iz predela gde duvaju jači vetrovi itd.

Živa bića na Zemlji su na ove PM čestice uglavnom adaptirana, a osetljivost na njih javlja se kod osetljivijih kategorija u vidu alergija, navodi prof. dr Dragana Đorđević, naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.

Osim ovih prirodnih, postoje i PM čestice antropogenog porekla, koje su znatno problematičnije i nezdravije!

PM čestice antropogenog porekla

PM čestice antropogenog porekla su uglavnom posledica nekakvih mehaničkih procesa koji su plod čovekovog delovanja i života na planeti Zemlji.

One nastaju primarno kao posledica, odnosno rezultat, delovanja više različitih procesa poput raspršivanja, sagorevanja uglja, nafte i ostalih prljavih derivata zarad proizvodnje struje i grejanja, zatim sagorevanje goriva u avio, auto i brodskom saobraćaju, paljenje industrijskog i komunalnog otpada, čestičnih ostataka poput onih koji se javljaju u čeličanama i livnicama tokom proizvodnje i kao ostatak tokom proizvodnje industrijske robe širokog spektra (tekstil, staklo, plastika itd).

Dr Dragana Đorđević navodi u svom tekstu da čestice antropogenog porekla doprinose ukupnoj količini čestica na ovoj planeti u procentu od čak 60%! Zbog toga one predstavljaju ključan element u sagledavanju, razumevanju i rešavanju problema sa PM česticama iz našeg okruženja!

PM2.5 po izvorima zagađenosti u Srbiji - Grafikon
Izvor: Klima101.rs

Tako aerosol velikih gradova dobija smešu PM čestica i iz prirodnih i iz antropogenih izvora, što znatno otežava disanje i opstruira zdravlje pojedinaca! Posebno su po zdravlje štetne sekundarne PM čestice kojima se u našoj državi ne poklanja dovoljno pažnje!

Sekundarne PM čestice – Nastaju kao produkt gasova (uglavnom sumpornih i azotnih) koje izbacuju u atmosferu, na primer, termoelektrane. Molekuli gasova, sumpora i azota, najčešće će stvoriti posle nekog vremena, pod fizičkim i drugim atmosferskim uslovima, malu česticu. Takve čestice nazivaju se sekundarnim PM česticama, one su znatno manje (mere se u nanometrima), imaju sposobnost da se vezuju za druge PM čestice, a mogu dospeti u alveolarne predele pluća, pa i krvotok čoveka. Ovo ih čini izuzetno opasnim po ljudsko zdravlje! – naveo je za Danas dr Vladimir Đurđević, vanredni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu.

Sekundarne PM čestice – I dalje bez rešenja za sistemska merenja u našoj zemlji!

Sekundarne PM čestice
Izvor: Unsplash.com

U našoj zemlji ne postoji racionalno rešenje, niti jasno određen način da se makar donekle odrede nivoi sekundarnih PM čestica.

Kako su neke studije pokazale, količina ovih čestica se može povećati i više puta u određenim fizičkim uslovima (poput visoke vlažnosti i niskih temperatura) pogotovo u zimskom periodu kada termoelektrane i toplane rade punom parom.

Problem sa sekundarnim PM česticama jeste u tome što merne stanice koje se koriste za utvrđivanje kvaliteta vazduha ne mogu uopšte utvrditi odakle je i na koji način došlo do stvaranja sekundarnih PM čestica!

One čak ni ne prave razliku između primarnih i sekundarnih, već samo mere nivo PM čestica u datom trenutku!

Zbog toga se ne može samo posmatrati koja postrojenja su najproblematičnija u emitovanju primarnih PM čestica, već i koji deo od ukupnog broja čestica ima poreklo od ispuštenih gasova i odakle zapravo dolaze ti gasovi, naveo je prof. Vladimir Đurđević.

Zato se mora poći od hemijske analize čestičnih zagađivača, koja bi utvrdila koji polutanti su kojeg porekla i time prikazala širu i dublju sliku o tome šta i odakle dolazi.

Hemijski sastav PM čestica globalno
Izvor: cris.uns.ac.rs
MOŽDA VAS ZANIMA

Čemu služe jonizatori vazduha? Sve što treba da znate u 2024.

Čemu služe jonizatori vazduha? Sve što treba da znate u 2024. Pročitaj više

Ovo nije prikazano na pravi način, jer pomenuti Izveštaj ne prikazuje sekundarne PM čestice, već sve zajedno tumači kao primarne.

Kada bi se utvrdilo koja količina čestica je nastala sekundarno, a koja primarno, statistička slika ovih procesa bila bi drugačija, a zagađivači bi u visokom procentu bile i termoelektrane, druge grane industrije itd.

Verovatno je zbog toga i tim naučnika iz SAD-a, Kine i Kanade utvrdio da sagorevanje uglja za proizvodnju struje učestvuje u ukupnom nivou zagađenja PM2.5 čestica sa 19,7% u našoj zemlji. Takođe su naveli da individualna ložišta učestvuju u tom zagađenju tek sa 16,4%, dok su na trećem mestu prirodni pesak i prašina sa 12,6%.

Zašto su PM čestice štetne po ljudsko zdravlje?

Kako se u PM česticama različite veličine emitovanih sagorevanjem lignita i mrkog uglja mogu pronaći tragovi žive, molibdena, selena, arsena, hroma, mangana, talijuma one mogu zbog svoje izuzetno male veličine dospeti do alveola u plućima i veoma su štetne po ljudsko zdravlje!

Zatim, prilikom sagorevanja nafte emituju se čestice sa vanadijumom i niklom, koji su takođe veoma toksični!

Industrija obojene metalurgije emituje čestice olova, arsena, kadmijuma, bakra, cinka, dok su nikl i hrom uglavnom ostaci u industrijama čelika i gvožđa.

Sve PM čestice koje sadrže ova jedinjenja, a uglavnom ih većina sadrži u mestima gde su prisutne velike pomenute industrije koje ne vode računa o nivoima zagađivanja životne sredine, izuzetno su opasne po zdravlje ne samo čoveka, već i ostalih živih bića!

Kako navodi Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO), PM čestice su odgovorne za 5.400 smrti svake godine u Srbiji!

One se udisanjem talože u najdubljim predelima pluća, unoseći sa sobom i teške metale koji su izuzetno štetni po zdravlje!

U najkritičniju grupu spadaju mala deca, trudnice i stari ljudi, kao i oni koji imaju plućne i kardiovaskularne bolesti.

Kako PM čestice uništavaju mozak naše dece i njihovo zdravlje za ceo život (VIDEO)

Preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut je da starije i osetljivije osobe ostanu kod kuće u danima kada je povećana koncentracija PM čestica u vazduhu, da ne otvaraju previše često svoje prozore i da eventualno koriste, ukoliko su u mogućnosti, neki vid prečišćivača vazduha u zatvorenom prostoru.

American Heart Association je utvrdila da izloženost PM2.5 česticama tokom samo nekoliko sati nedeljno može izazvati smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, dok dugoročna izloženost od nekoliko godina povećava rizik od kardiovaskularnog mortaliteta i smanjuje očekivani životni vek populacije u rasponu od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Istovremeno, ukoliko se smanji izlaganje PM2.5 česticama u periodu od nekoliko godina, smanjuje se i mogućnost kardiovaskularnog mortaliteta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

U slučaju većih koncentracija i dugoročnoj izloženosti mogu uticati na povećanje krvnog pritiska, nedostatak daha, srčani i moždani udar, pojavu drugih kardiovaskularnih oboljenja, raka itd.

Jasno je da, kako ove čestice sa sobom nose razne teške metale, mogu izazvati široki spektar različitih oboljenja!

Takođe, PM10 čestice mogu izazvati iritacije nosa, grla, ždrela, kratak dah, kašljanje, umanjene plućne i srčane funkcije, prevremene porođaje, nisku masu novorođenčeta, kancer, astmatične napade i još mnogo toga drugog.

Istraživanja su pokazala da zagađenje PM česticama može dovesti do lakšeg prenošenja Kovida 19, jer se virus vezuje za ove čestice koje udisanjem dospevaju čak do alveolarnih predela pluća, te je time prenošenje ovog virusa dodatno potpomognuto.

Veličina PM čestica
Izvor: Vazduh.info

Koje su dozvoljene koncentracije (vrednosti) PM čestica u vazduhu?

EPA propisi kategorizuju kvalitet vazduha na osnovu koncentracije zagađivača u vazduhu izraženu u mikrogramima po kubnom metru (ug/m3).

Svaka kategorija zagađivača (u ovom slučaju PM 2.5, PM10 itd.) ima svoje granice i dozvoljene vrednosti izražene u ug/m3.  Važno je napomenuti da kada se pominju PM 10 čestice, misli se na čestice od 10 mikrona i manje. To uključuje čestice prašine, polena, spore plesni.

U drugom slučaju kada se pominju PM 2.5, misli se na čestice manje od 2,5 mikrona. To podrazumeva čestice sagorevanja, organska jedinjena i metale.

Predstavljamo Vam nivoe kvaliteta vazduha za kategoriju PM 2.5 čestica:

  • Prihvatljiv / Dobar: 12 ug/m3 Čist vazduh, bez potrebnih restrikcija i ograničenja.
  • Sredjnje zagađen35 ug/m3 : Na ovom nivou zagađenosti, aktivnost i vreme na otvorenom ne moraju biti ograničeni, ali treba nadgledati ljude koji spadaju u osetljive grupe i nadgledati njihove simptome.
  • Nezdrav za osetljive grupe: 55 ug/m3 Osobe sa astmom, respiratornim i srčanim problemima treba da izbegavaju boravak na otvorenom
  • Nezdrav: 150 ug/m3 Na ovom nivou zagađenosti , svaki duži boravak na otvorenom u dužem vremenskom periodu može loše uticati na zdravlje. Mere zaštite: ograničiti boravak na otvorenom i držati zatvorene prozore.
  • Veoma nezdrav: 250 ug/m3 Iako redak, ovaj nivo zagađenosti karakterističan je u zimskom periodu u gradskim i industrijskim sredinama. Mere zaštite: Izbegavati boravak i aktivnost na otvorenom.
  • Opasan: 350 ug/m3 U razvijenim  zemljama kvalitet vazduha na ovom nivou se jako retko dešava. Uglavnom se javlja kao posledica usled serije požara ili tokom veće koncentracije smoga. Mere zaštite:  Mere zaštitne su neophodne za sve ljude, posebno rizične grupa u koje spadaju starije osobe, deca i hronični bolesnici. Preporučuje se i privremeno napuštanje zagađenog područja ili prelazak na drugu lokaciju gde je koncentracija PM 2.5 čestica manja.

Gde je koncentracija PM čestica najveća?

MOŽDA VAS ZANIMA

Kako PM čestice utiču na plodnost?

Kako PM čestice utiču na plodnost? Pročitaj više

Agencija za zaštitu životne sredine dostupnim podacima pokazuje da 7 od 13 područja u Srbiji ima preko dozvoljenih vrednosti zagađen vazduh teškim metalima (poput olova i nikla)!

U grejnoj sezoni, a često i van nje, kada nastupe dani bez daška vetra, najgore prolaze područja Beograda, Užica, Valjeva, Kragujevca, Sremske Mitrovice, Pančeva i Bora gde često bude prekoračenih granica i za više materija u vazduhu!

Sve ovo je pogubno po zdravlje građana Srbije, pa i ne čudi što imamo ogroman broj bolesnih ljudi od raznih kardiovaskularnih, plućnih, malignih i drugih bolesti.

PROČITAJ JOŠ I : Monitoring Analiza Suspendovanih čestica na lokaciji Beograd (Srbija) i Ispra (Italija) tokom zimskog perioda koji je objavila SEPA (TEXT)MONITORING ANALIZA SUSPENDOVANIH CESTICA.pdf
Koncetracija PM cestica po gradovima u Srbiji
Izvor: Unsplash.com

Pomažu li hirurške maske u zaštiti od PM čestica?

MOŽDA VAS ZANIMA

ISTRAŽIVANJE POTVRDILO: Zagađen vazduh može biti okidač za razvoj mentalnih bolesti

ISTRAŽIVANJE POTVRDILO: Zagađen vazduh može biti okidač za razvoj mentalnih bolesti Pročitaj više

Jedno od pitanja koje se nameće jeste da li pomažu hirurške maske u zaštiti od PM čestica kada smo vani.

One zapravo mogu pomoći kada je potrebno zadržati na maski PM10 čestice koje će se uglavnom zadržati na površini maske. Potrebno ih je samo redovno menjati.

Kada se radi o PM2.5 i PM1 česticama, hirurške maske nisu preporučljive kao vid zaštite, jer sitne rupice na njima ne mogu zadržati tako male čestice, te će ove PM čestice lagano prolaziti kroz masku i Vi ćete ih udisati!

Najbolji način da se zaštitite od ovih ultrafinih PM čestica jeste da ograničite svoje aktivnosti napolju koliko god možete!

Jedan od načina na koji se možete zaštititi od PM čestica u zatvorenom prostoru jeste adekvatan prečišćivač vazduha.

Ako se ipak odlučite za kupovinu prečišćivača vazduha, toplo Vam preporučujemo da se pre kupovine potpuno informišete i da pogledate naš članak Koji prečišćivač vazduha kupiti u 2024.? Kompletan vodič .

Aplikacije (online servisi) za praćenje nivoa zagađenosti vazduha

Jedne od najpoznatijih aplikacija za praćenje nivoa zagađenosti vazduha gde možete pratiti index kvaliteta vazduha u realnom vremenu su:

Podeli članak
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});